Integritetspolicy

maj, 7 2023

Introduktion

Välkommen till Hälsans Apotekar Råds integritetspolicy. Vi förstår att din personliga integritet är av yttersta vikt och vi är dedikerade till att skydda de uppgifter du delar med oss. I detta dokument beskrivs hur vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter. Hälsans Apotekar Råd strävar alltid efter att följa gällande lagstiftning kring dataskydd och sekretess. Vi anser att transparent och öppet kommunikation om hur vi hanterar dina personuppgifter är grundläggande för ett förtroendefullt förhållande till dig som användare. I texten nedan kommer vi att gediget förklara våra processer och riktlinjer samt dina rättigheter när det kommer till den data som relaterar till dig.

Insamling av information

Vid användande av vår tjänst Hälsans Apotekar Råd kan det bli aktuellt för oss att samla in personlig information om dig. Denna information kan innefatta, men är inte begränsad till, ditt namn, kontaktinformation såsom adress och e-post, hälsorelaterad data samt övrig information som du frivilligt delar med oss via vår hemsida. Vi insisterar på att endast insamla den information som är nödvändig för att förbättra våra tjänster och uppfylla det syfte varmed informationen samlades in. Vi tar även ett stort ansvar för att säkerställa att den data vi insamlar är relevant och inte överflödig i förhållande till dess avsedda användning.

Användning av information

Den information som samlas in via Hälsans Apotekar Råd används i syfte att tillhandahålla och förbättra våra tjänster. Det innefattar att anpassa information och rekommendationer som är relevanta för dina specifika behov och frågor. Vi kan även använda den insamlade datan för att kommunicera med dig, till exempel för att ge information om uppdateringar av vår service eller svara på dina förfrågningar. Vi försäkrar att din information inte kommer att användas för något annat ändamål utan ditt uttryckliga medgivande. Vår prioritet är att använda din data på ett ansvarsfullt och respektfullt sätt.

Lagring och skydd av information

All personlig information som du delar med oss lagras på säkra serverar. Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda din data mot obehörig åtkomst, ändring, avslöjande eller förstöring. Vi använder oss av både tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder för att säkerställa att din information förvaras säkert. Dessutom upprätthåller vi en hög säkerhetsnivå genom att regelbundet granska och uppdatera våra säkerhetssystem. Hälsans Apotekar Råd kommer att lagra din personliga data så länge det är nödvändigt för de syften som nämns i denna policy, eller så länge som lagstiftningen kräver. Därefter kommer datan att raderas på ett säkert sätt.

Cookies och spårningstekniker

Vår webbplats använder cookies och andra spårningstekniker för att förbättra användarupplevelsen samt för att samla in data om hur vår service används. Genom att använda dessa tekniker kan vi analysera användartrender och förbättra vår webbplats. Vi vill informera dig om att du kan ställa in din webbläsare så att den inte accepterar cookies eller så att du blir varnad när cookies skickas till din dator. Om du inaktiverar cookies kan det dock innebära att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska.

Dina rättigheter

Som användare har du specifika rättigheter gällande den personliga data som vi samlar in och använder. Du har rätt att begära tillgång till, rättelse av, och i vissa fall radering av din personliga information. Du kan även motsätta dig behandling av din information och begära begränsning av behandling. För att utöva dessa rättigheter eller om du har några frågor om vår hantering av dina personuppgifter, ber vi dig kontakta oss via [email protected]. Vi värdesätter din åsikt och feedback och strävar efter att snabbt svara och hantera dina begäran på ett korrekt sätt.

Kontaktinformation

För ytterligare information eller frågor om vår Integritetspolicy, tveka inte att kontakta oss. Du kan nå oss på följande adress: Linnégatan 50, 413 08 Göteborg, Sverige eller via e-post på [email protected]. Vi är här för att hjälpa dig och ser fram emot att höra från dig.