GDPR Information

maj, 7 2023

Introduktion till GDPR och personuppgiftshantering

Välkommen till Hälsans Apotekar Råds integritets- och personuppgiftssida. I enlighet med Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning (GDPR) tar vi på Hälsans Apotekar Råd ditt dataskydd på största allvar och är engagerade i att skydda dina personuppgifter. Denna sida förklarar hur och varför vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter när du använder våra tjänster. Personuppgiftshantering är en viktig del av vår verksamhet, och vi vill säkerställa att våra användares information hanteras med största respekt och säkerhet.

Insamling av personuppgifter

Insamling av personuppgifter är en nödvändighet för att vi ska kunna erbjuda anpassade råd och rekommendationer. När du besöker vår hemsida och använder våra tjänster kan vi samla in information såsom namn, adress, e-postadress, hälsouppgifter, och annan information som du frivilligt delar med oss. Vi insamlar endast den information som är nödvändig för att utföra våra tjänster och hålla dig informerad om hälsorelaterad information, nyheter och uppdateringar som kan intressera dig.

Användning av personuppgifter

Din personinformation används i första hand för att vi ska kunna ge dig personligt anpassade tjänster och för att förbättra din användarupplevelse. Vi kan även använda din information för att skicka ut nyhetsbrev, inbjudningar till evenemang och erbjuda personliga rekommendationer. Vi ser till att den användning som sker är i enlighet med de ändamål till vilka informationen samlades in och att behandlingen sker på ett säkert och konfidentiellt sätt.

Lagring och skydd av personuppgifter

Dina personuppgifter lagras så länge det är nödvändigt för de syften som de samlades in för. Vi har implementerat lämpliga tekniska och organisationella åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, ändring, spridning eller annan olämplig behandling. Vi kommer också att se till att dina personuppgifter raderas eller anonymiseras när de inte längre är nödvändiga för de ändamål som de har samlats in för.

Dina rättigheter enligt GDPR

Som registrerad har du rättigheter enligt GDPR som du kan utöva när det kommer till dina personuppgifter. Dessa rättigheter inkluderar rätten till tillgång, rättelse, radering, begränsning av behandling, invändningar mot behandling och rätt till dataportabilitet. Om du önskar utöva någon av dessa rättigheter kan du kontakta oss via vår kontaktinformation nedan.

Kontaktinformation

För frågor, förfrågningar eller mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter, vänligen kontakta oss genom följande uppgifter:

  • Namn: Gustav Lindström
  • Adress: Linnégatan 50, 413 08 Göteborg, Sverige
  • E-post: [email protected]

Förändringar i vår GDPR-policy

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i vår GDPR-policy. Alla förändringar kommer att publiceras på vår hemsida och, där det är lämpligt, meddelas till dig via e-post eller annan informerad kommunikation. Vi rekommenderar att du regelbundet besöker denna sida för att hålla dig uppdaterad om eventuella förändringar som har gjorts.