Användarvillkor

maj, 7 2023

Introduktion till Användarvillkoren

Välkommen till Hälsans Apotekar Råd. Genom att använda vår webbplats halsaar.su ("Webbplatsen") godkänner du dessa användarvillkor ("Villkoren"). Villkoren utgör ett juridiskt bindande avtal mellan dig som användare och Hälsans Apotekar Råd. Villkoren reglerar din tillgång till och användning av Webbplatsen samt de tjänster och produkter som erbjuds. Det är viktigt att du noggrant läser igenom och förstår denna information innan du fortsätter att använda Webbplatsen. Användningen av vår Webbplats innebär att du accepterar och förbinder dig att följa dessa Villkor.

Användning av Webbplatsens innehåll

Allt material och information på Webbplatsen är skyddat av upphovsrätt och är endast avsett för personligt och icke-kommersiellt bruk. Du får inte kopiera, modifiera, distribuera, sända, återge, publicera, licensiera, överföra eller sälja någon information, mjukvara, produkter eller tjänster som erhållits från Webbplatsen. Webbplatsens innehåll är avsett att vara en informationskälla och inte rådgivning på något vis. Informationen på Webbplatsen ska inte användas som ersättning för professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Alltid konsultera med en kvalificerad hälsovårdspersonal för frågor om en medicinsk tillstånd.

Ansvaret för information och tjänster

Hälsans Apotekar Råd strävar efter att se till att informationen på Webbplatsen är korrekt och uppdaterad. Vi tar dock inget ansvar för felaktigheter eller brister i innehållet. Vi ansvarar inte heller för handlingar som vidtas baserat på informationen som tillhandahålls på Webbplatsen eller för eventuella direkta eller indirekta skador som kan uppstå som följd av användningen av Webbplatsen.

Ändringar i Användarvillkoren

Hälsans Apotekar Råd förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Villkor. Det är din skyldighet att regelbundet granska Villkoren för att vara uppdaterad om eventuella ändringar. Genom fortsatt användning av Webbplatsen efter att ändringar publicerats, accepterar du de nya Villkoren.

Kontaktinformation

Om du har några frågor om dessa Användarvillkor är du välkommen att kontakta oss. Du kan nå oss på följande adress: Gustav Lindström, Linnégatan 50, 413 08 Göteborg, Sverige. Eller via e-post på [email protected]. Vi strävar efter att svara på alla förfrågningar snabbt och effektivt.